Zalo - Hỗ trợ
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SNB VIỆT NAM

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Số: 02/QC-SNB

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BEEBOX

 1. Nguyên tắc chung
  • Ứng dụng giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) Beebox do Công ty Cổ phần công nghệ SNB Việt Nam (“Công ty”, “Beebox”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên ứng dụng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Beebox chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox và các bên liên quan cung cấp.
  • Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu và/hoặc mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ hay khuyến mại hàng hóa được thực hiện trên Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox.
  • Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.
  • Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
  • Hoạt động mua bán hàng hóa qua Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
  • Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox.
 2. Quy định chung
  1. Tên ứng dụng

   Ứng dụng Giao dịch Thương mại Điện tử do Công ty Cổ phần Công nghệ SNB Việt Nam phát triển có tên là: BEEBOX (sau đây gọi tắt là: "Beebox")

  2. Định nghĩa chung
   • Người Bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Beebox bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.
   • Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên Beebox. Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.
   • Thành viên: bao gồm cả Người Bán và Người Mua
    • Thành viên tham gia giao dịch trên Ứng dụng giao dịch Beebox là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng.
    • Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý ứng dụng TMĐT Beebox chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox.
    • Khi đăng ký là thành viên của Beebox, thành viên hiểu rằng: Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng. Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên ứng dụng.
   • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của ứng dụng giao dịch Beebox.
 3. Quy trình giao dịch
  1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ

   Khi có nhu cầu mua hàng, dịch vụ trên Beebox, Người Mua cần thực hiện các bước sau đây:

   • Đăng nhập tài khoản Beebox
   • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và các Người Bán mà Người Mua đang quan tâm
   • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà Người Mua đang có nhu cầu mua (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những Người Bán khác trên ứng dụng Beebox để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó)
   • Dựa trên thông tin tham khảo được từ Người Bán sản phẩm, dịch vụ, Người Mua có thể liên hệ với chủ gian hàng qua thông tin liên hệ trên gian hàng để hỏi thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ
   • Người Mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách click vào “Chọn mua”
   • Người Mua lựa chọn cách thức giao dịch tùy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra
   • Đơn hàng của Người Mua sẽ được chuyển thông tin đến Người Bán. Tùy vào thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán mà Beebox có thể hỗ trợ quá trình vận chuyển hàng hóa và thanh toán đảm bảo hoặc hai bên tự giao dịch với nhau
   • Người Mua nhận sản phẩm, dịch vụ
   • Người Mua thắc mắc, khiếu nại Người Bán (nếu có) qua tổng đài hỗ trợ của Beebox
  2. Quy trình dành cho đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…)
   • Đăng ký tài khoản Beebox
   • Beebox xác nhận và kích hoạt tài khoản
   • Sau khi đăng nhập, Người Bán tiến hành đăng thông tin sản phẩm/dịch vụ lên trang quản lý:
    • Người bán vào phần quản lý hàng hoá => chọn "thêm sản phẩm"
    • Điền đầy đủ thông tin của sản phẩm bao gồm: Tên sản phầm, giá sản phẩm số lượng sản phẩm thực có, quy cách hàng hoá, hình ảnh thật của sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm...
    • Các nội dung bằng chữ do Beebox sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất.
    • Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg hoặc png. Số lượng ảnh tối đa cho 1 lần đăng tin là 8 ảnh.
   • Sau khi đăng tất cả các sản phẩm lên trang quản lý, người bán hàng vào phần thiết lập để đăng ký đưa thông tin sản phẩm hiển thị lên trang thương mại điện tử Beebox
   • Beebox kiểm duyệt thông tin sản phẩm, dịch vụ của Người Bán khi đưa lên Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox. Những sản phẩm/dịch vụ gây nhầm lẫn sẽ được Beebox hướng dẫn đăng lại hoặc khoá lại nếu không đáp ứng yêu cầu sau khi đề nghị.
  3. Quy trình giao nhận vận chuyển
   • Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, Beebox sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến Người Bán và xác nhận hình thức giao dịch.
   • Nếu Người Mua đặt đơn hàng mà không sử dụng dịch vụ vận chuyển do Beebox hỗ trợ. Người Bán sẽ tự sắp xếp vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ mà Người Mua đã đăng ký.
   • Nếu hai bên đồng ý sử dụng dịch vụ vận chuyển của Beebox. Người bán cần ký gửi hàng tại kho của Beebox để nhân viên vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ người mua (Đối với những mặt hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm). Hoặc Beebox sẽ cử đơn vị vận chuyển tới chỗ Người Bán và vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ đăng ký của Người Mua (Đối với những mặt hàng khác).
   • Thời gian giao hàng:
    • Đối với đơn hàng không sử dụng dịch vụ vận chuyển của Beebox, thời gian giao hàng do người bán và người mua tự thoả thuận. Tuy nhiên, Beebox khuyến cáo bên bán cần giao hàng sớm nhất có thể tránh để khách đợi lâu.
    • Nếu hai bên sử dụng dịch vụ vận chuyển của Beebox thì thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được Người Bán xác nhận và/hoặc giao hàng cho đơn vị vận chuyển thành công tới khi đơn vị vận chuyển liên hệ lần đầu tiên với Người Mua để giao hàng.
    • Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào nhóm mặt hàng và/hoặc khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên, Beebox ước tính thời gian chuyển hàng như sau:
     • Trong phạm vi Nội thành Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng; Những mặt hàng thuộc nhóm hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm được giao nhận trong 30 phút; Những mặt hàng khác được giao trong 12h – 24h.
     • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã, huyện hoặc giữa các tỉnh Áp dụng với những mặt hàng không cấp thiết sẽ được giao hàng trong khoảng từ 2-7 ngày.
    • Lưu ý:
     • Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân. Người Bán, người Mua ở vùng sâu; vùng xa hoặc hải đảo.
     • Dịch vụ vận chuyển của Beebox cho phép người nhận kiểm tra trước khi nhận hàng.
  4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng
   • Quy trình xác nhận đơn hàng
    • Khi người mua đặt hàng trên ứng dụng Beebox, Beebox sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến người mua, người bán cùng một mã số đơn hàng. Khi người bán xác nhận nhận được đơn và có hàng thoả mãn nhu cầu của người mua, bên Bán xác nhận đơn và việc xác nhận này Beebox sẽ gửi cho bên mua. Trong quá trình bên bán chuẩn bị hàng, giao hàng các thông tin bên bán cập nhật sẽ được Beebox cập nhật cho bên mua.
    • Sau khi đặt hàng thành công, người mua sẽ nhận được email tự động thông báo gửi về địa chỉ email đã cung cấp, kèm tóm tắt thông tin đơn hàng và mã số đơn hàng. Mã số này sẽ được dùng để người mua theo dõi tình trạng đơn hàng, hoặc để thay đổi thông tin, hoặc hủy đơn hàng sau này.
    • Nếu có sự thay đổi từ phía người bán, ví dụ trong tình trạng hết hàng, người mua sẽ nhận được thông báo từ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Beebox.
   • Quy trình đổi/ hủy đơn hàng

    Khi bên bán hàng chưa xác nhận đơn hàng thì người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy/ đổi đơn hàng đã đặt theo các biện pháp sau đây:

    • Thông báo cho Beebox về việc đổi/hủy giao dịch qua đường dây nóng 024 399 00 355 hoặc thực hiện huỷ đơn hàng trên ứng dụng Beebox. Người mua cần thông báo mã số đơn hàng cho nhân viên tư vấn hoặc trong lời ghi nhắn gửi đến cho Beebox.
    • Người mua sẽ nhận được thông báo từ nền tảng Beebox về việc đổi/hủy đơn hàng thành công. Việc trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng của Beebox).

   Người mua cần lưu ý những quy định sau trước khi thực hiện việc đổi/hủy đơn hàng:

   • Đơn hàng một khi đã được hủy sẽ không thể phục hồi lại trên hệ thống
   • Mã giảm giá hoặc các chiết khấu/ khuyến mãi đã sử dụng cho đơn hàng (nếu có) sẽ không còn giá trị sử dụng cho các đơn hàng tiếp theo
   • Vì giá cả sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi kèm theo, Beebox không cam kết giữ mức giá cũ nếu quý khách đặt lại đơn hàng mới
  5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền
   • Khi nhận được sản phẩm khác so với mô tả trên website hoặc thiếu so với đơn hàng đã đặt, Người Mua có thể phản hồi Beebox trong vòng 30 phút (đối với những mặt hàng tiêu dùng nhanh) và 02 ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.
   • Trường hợp quá thời hạn cho phép. Beebox sẽ không đồng ý yêu cầu Trả hàng/ Hoàn tiền trong mọi điều kiện.
   • Beebox khuyến khích Người bán và Người mua tự thương lượng về khiếu nại của nhau. Trường hợp 2 bên không tự thương lượng được, cùng đồng thuận yêu cầu Beebox đưa ra phân xử. Phán quyết của Beebox là kết quả cuối cùng.
   • Người bán và Người mua tự thương lượng về hình thức trả hàng/ đổi hàng/ bổ sung hàng.
  6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm
   • Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho Người Mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.
   • Người Mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.
   • Người Mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Người Bán trong trường hợp Người Bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.
   • Beebox khuyến cáo Người Mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. Beebox sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Beebox chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của Người Mua được bảo hành theo chế độ của Người Bán.
   • Điều kiện bảo hành đối với hàng hoá:
    • Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử)
    • Còn tem/phiếu bảo hành
    • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
   • Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:
    • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
    • Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng
   • Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Người Mua liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của hãng tại địa phương (nếu có). Trường hợp Người Mua ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, có thể liên hệ trực tiếp với Người Bán để nhận được hướng dẫn bảo hành cần thiết.
  7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
   • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp từ giao dịch thực hiện trên ứng dụng với khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng cơ chế giải quyết là khiếu nại đến địa chỉ email: snb.hanoi@gmail.com hoặc qua điện thoại: 024 399 00 355
   • Beebox đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng sản phẩm và thực hiện theo các bước sau:
    • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: snb.hanoi@gmail.com hoặc gọi điện trực tiếp về hotline 024 399 00 355 (giờ hành chính).
    • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Beebox sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Beebox sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
    • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Beebox thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
 4. Quy trình thanh toán
  1. Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)
   • Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):
    • Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin
    • Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Beebox
    • Bước 3: Beebox xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán
    • Bước 4: Người Bán chuyển hàng thông qua Beebox
    • Bước 5: Người Mua nhận hàng và thanh toán cho Beebox
    • Bước 6: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Beebox thanh toán tiền hàng cho Người Bán.
   • Cách 2: Thanh toán chuyển khoản (Chuyển tiền trước hoặc sau khi nhận hàng):
    • Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin
    • Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Beebox và thanh toán chuyển khoản cho Beebox
    • Bước 3: Beebox xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán
    • Bước 4: Người Bán chuyển hàng thông qua Beebox
    • Bước 5: Người Mua nhận hàng
    • Bước 6: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Beebox thanh toán tiền hàng cho Người Bán.
  2. Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website/ứng dụng

   Khi Beebox giao hàng thành công cho khách hàng, trên hệ thống báo cáo của người bán sẽ hiển thị doanh số. Người bán có thể thực hiện lệnh rút tiền và Beebox thanh toán cho người bán theo yêu cầu rút tiền. Lệnh chuyển tiền có biên lai và được xác nhận bởi bên bán hàng.

 5. Đảm bảo an toàn giao dịch
  • Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người Bán đăng sản phẩm trên Beebox. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.
  • Người Mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Beebox không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet hoặc email.
  • Trong trường hợp Người Mua liên hệ trực tiếp với Người Bán và không sử dụng dịch vụ giao nhận của Beebox thì Người Mua phải cân nhắc việc giao tiền trước cho Người Bán.
  • Người Mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
  • Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.
 6. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
  1. Mục đích thu thập thông tin:
   • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Beebox bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Beebox cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Beebox liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
   • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Beebox về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
   • Cung cấp các dịch vụ đến Người tiêu dùng.
   • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Beebox với người bán và người mua.
   • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.
   • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với người tiêu dùng, người mua.
   • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch mua hàng hóa.
   • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
   • Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  3. Thời gian lưu trữ thông tin

   Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Beebox.

  4. Những người hoặc tổ chức được tiếp cận với các thông tin đó
   • Ban quản trị, quản lý ứng dụng Beebox.
   • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Beebox.
   • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định.
   • Công ty nghiên cứu thị trường
   • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của bên mua hàng.
   • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  5. Địa chỉ của đơn vị quản lý và thu thập thông tin

   Công ty Cổ phần Công nghệ SNB Việt Nam

   Địa chỉ: Thôn 7, xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

   Điện thoại: 024 399 00 355

   Email: snb.hanoi@gmail.com

  6. Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình.
   • Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào ứng dụng beebox và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
   • Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Cổ phần Công nghệ SNB Việt Nam sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
  7. Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng
   • Qua email: snb.hanoi@gmail.com
   • Qua điện thoại: 024 399 00 355
  8. Cam kết bảo mật thông tin tin khách hàng
   • Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên ứng dụng Beebox được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên ứng dụng Beebox. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.
   • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
   • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.
  9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

   Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại tới Beebox qua Email: hotro.beebox@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

 7. Quản lý thông tin xấu
  1. Quy định thành viên

   Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

   Thành viên không sử dụng dịch vụ của Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

   Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox trong bản Quy chế này.

   Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox.

  2. Quy định về đăng tải thông tin sản phẩm
   1. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện tại Beebox
    • Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:
     • Rượu các loại
     • Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã)
     • Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật
     • Mỹ phẩm đã qua sử dụng
     • Tiền giả, con dấu giả
     • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tiền tệ
     • Thuốc lá, các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp), các loại thuốc chỉ bán theo đơn, thuốc kích dục...
     • Các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như thiết bị chia cáp truyền hình, máy quét radar, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, thiết bị nghe lén
     • Các mặt hàng bị cấm vận
     • Súng, vũ khí như bình xịt hơi cay, súng gây mê
     • Thực phẩm bị nghiêm cấm: Vì sự an toàn của tất cả người dùng, Người Bán không nên đăng bán các loại thực phẩm/chế phẩm liên quan sau trên Beebox:
      • Thực phẩm thuốc: các mặt hàng được giới thiệu là có tác dụng trong chẩn đoán, cứu chữa, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở người hoặc động vật; có tác dụng tránh thai, gây mê, hoặc ức chế/chấm dứt/tăng cường chức năng sinh lý tạm thời hoặc lâu dài (ví dụ: dược phẩm, thuốc giảm cân không nhãn mác xuất xứ hoặc nhãn mác sai)
      • Thực phẩm độc hại: Thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt quá tỷ lệ cho phép; thực phẩm bị pha trộn mà không thông báo đầy đủ cho Người Mua trước thời điểm giao dịch
      • Các chế phẩm từ sữa chưa tiệt trùng
      • Nấm dại
      • Bất kì mặt hàng thực phẩm nào gây hại đến sức khỏe con người
     • Huy hiệu, huy chương, đồng phục hay những vật dụng liên quan đến Chính phủ, Cảnh sát, Quân đội
     • Bộ phận cơ thể người hoặc hài cốt
     • Thiết bị phá khóa
     • Vé xổ số
     • Thuốc trừ sâu
     • Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm hay hiện vật mà có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba
     • Dịch vụ: Việc cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ bất hợp pháp như mại dâm, bị cấm trên nền tảng của Beebox
     • Máy chơi cờ bạc
     • Các sản phẩm từng bị thu hồi vì lý do đảm bảo an toàn cho người sử dụng
     • Cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu
    • Tiêu chuẩn và nguyên tắc tối thiểu với các thực phẩm không thuộc danh sách cấm/hạn chế nêu trên:
     • Có hạn sử dụng - tất cả các mặt hàng thực phẩm phải được dán nhãn có chứa thông tin hạn sử dụng rõ ràng. Không được bán các mặt hàng thực phẩm đã hết hạn.
     • Nguyên tem/mác - tất cả các thực phẩm và các chế phẩm liên quan cần được đóng gói và giữ nguyên tem/mác nếu có thể để đảm bảo rằng Người Mua có bằng chứng xác định hàng giả, hàng đã qua sử dụng.
     • Các mặt hàng thực phẩm dễ bị hỏng/ôi thiu - Người Bán có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ trong phần mô tả hàng hóa và đảm bảo rằng thực phẩm luôn được đóng gói hợp lý.
   2. Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Beebox
    • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
    • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
    • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
    • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
    • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
    • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
    • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
  3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin đối với người bán và sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox
   • Người Bán muốn đăng bán sản phẩm thì buộc phải đăng ký tài khoản trên trang người bán của Beebox: http://ncc.beebox.vn và phải xác minh số điện thoại với Beebox.
   • Beebox sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Người Bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Beebox chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
   • Beebox giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang Ứng dụng giao dịch TMĐT này mà không cần báo trước.
 8. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
  • Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Beebox, Beebox sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người Mua hàng.
  • Khi thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng Beebox, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
  • Ban quản lý Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Ứng dụng giao dịch TMĐT qua địa chỉ email snb.hanoi@gmail.com., chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox.
  • Tuy nhiên, Ban quản lý Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
 9. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Ứng dụng TMĐT Beebox
  • Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định về TMĐT
  • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên ứng dụng giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin:
   • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;
   • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân
   • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác khi đăng ký sử dụng dịch vụ
  • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
  • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên ứng dụng của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
  • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
  • Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến.
  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
  • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ứng dụng giao dịch thương mại điện tử.
  • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên ứng dụng giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên ứng dụng giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 10. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT Beebox
  1. Quyền của thành viên ứng dụng Beebox
   • Khi đăng ký trở thành thành viên của Beebox và được Beebox đồng ý, thành viên sẽ được mua và bán hàng hóa đăng trên Beebox.
   • Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Beebox và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Beebox.
   • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Beebox trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch TMĐT Beebox.
   • Được quyền đổi trả hoặc yêu cầu hoàn tiền khi nhận sản phẩm, dịch vụ không đúng cam kết, chất lượng và thông tin sản phẩm. Đồng thời đáp ứng đủ yêu cầu được thực hiện hoàn tiền, trả hàng đã mua
   • Khiếu nại về hành vi vi phạm của bên bán hàng đến ban quản trị beebox và được giải quyết khiếu nại theo đúng quy chế hoạt động của ứng dụng và quy định pháp luật
  2. Nghĩa vụ của thành viên Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox
   • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin:
    • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân
    • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân
    • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng ứng dụng.
   • Cung cấp đầy đủ thông tin và đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên ứng dụng thương mại điện tử để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.
   • Người Bán chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người Mua theo quy định pháp luật.
   • Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Người Bán chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại phí nào đối với sản phẩm được bán và Beebox không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này.
   • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm khi đóng gói gửi vận chuyển, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe cộng đồng, thời hạn sử dụng của sản phẩm và bảo hành sản phẩm (nếu có)
   • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
   • Tuân thủ các chính sách và điều khoản của ban quản trị và các đối tác bán hàng của Beebox
  3. Phân định trách nhiệm giữa Người Bán, Người Mua và Beebox trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên trên ứng dụng Beebox
   1. Cơ chế giải quyết tranh chấp
    • Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch. Beebox đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng. Beebox sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp hoà giải.
    • Thành viên có thể gửi khiếu nại về email: snb.hanoi@gmail.com hoặc gọi điện trực tiếp về hotline: 024 399 00 355 (giờ hành chính). Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Beebox sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Beebox sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
    • Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Beebox thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
   2. Giới hạn trách nhiệm của Beebox
    • Beebox không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên trang Beebox; hoặc (b) khả năng người bán bán các sản phẩm hoặc khả năng của người mua mua và thanh toán cho các sản phẩm. Nếu có tranh chấp liên quan đến một hoặc nhiều người sử dụng, những người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và miễn trừ Beebox và các công ty liên kết của Beebox khỏi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan đến tranh chấp.
    • Beebox không chịu trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, bảo hành, lỗi, hoặc các nguyên nhân khác liên quan đến pháp luật, quyền lợi chính đáng, các quy chế đối với: Tổn thất về sử dụng, tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, dữ liệu, uy tín hoặc các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên phát sinh từ việc sử dụng trang Beebox.
 11. Điều khoản áp dụng
  • Quy chế Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Ứng dụng giao dịch thương mại điện tử Beebox có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Ứng dụng giao dịch thương mại điện tử Beebox cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
  • Quy chế hoạt động sẽ được Beebox cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Beebox có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Ứng dụng giao dịch TMĐT Beebox.
 12. Điều khoản cam kết
  • Mọi thành viên và đối tác/Người Bán hàng khi sử dụng Beebox làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
  • Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Beebox theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
   • Công ty/Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SNB VIỆT NAM
   • Địa chỉ: Thôn 7, xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
   • Hotline: 024 399 00 355
   • Email: snb.hanoi@gmail.com

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Anh

 

     

 

GIỮ GẮN KẾT ĐẬM SÂU

 

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần công nghệ SNB Việt Nam
MST: 0108220120
Ngày cấp: 06/4/2018
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, Thôn 7, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại: 024 399 00 355
Email: snb.hanoi@gmail.com
Người đại diện: Lê Tuấn Anh

Chính sách pháp lý