Zalo - Hỗ trợ
 

 

     

 

GIỮ GẮN KẾT ĐẬM SÂU

 

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần công nghệ SNB Việt Nam
MST: 0108220120
Ngày cấp: 06/4/2018
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, Thôn 7, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại: 024 399 00 355
Email: snb.hanoi@gmail.com
Người đại diện: Lê Tuấn Anh

Chính sách pháp lý